Reforç acadèmic

Fa 20 anys que som el centre de referència a Canovelles de reforç escolar. Cobrim totes les etapes educatives a partir de primària.

  • Educació Primària: de dilluns a divendres, de 17 h a 19 h. Ajuda a la lectoescriptura en castellà, català i anglès, amb les matemàtiques… Ajudem a entendre els deures per tal que els puguin fer-los. Si els hi cal, poden utilitzar els nostres ordinadors. Tenim atenció a les necessitats educatives especials. Us podem donar, si s’escau, orientació psicopedagògica.
  • Educació Secundària Obligatòria: de dilluns a divendres, de 16 h a 19 h. Ajuda integral en totes les matèries de l’ESO que necessitin. Si porten el seu propi ordinador, poden accedir a la nostra xarxa WiFi, tot i que també l’acadèmia disposa d’ordinadors. Tenim atenció a les necessitats educatives especials. Us podem donar, si s’escau, orientació psicopedagògica.
  • Eduació post-obligatòria: també donem servei a alumnat de Batxillerat, CFGM, CFGS. Consulteu-nos!
  • Adults. Podem donar servei a alumnat que està preparant diferents proves: Accès a Grau Superior, Graduat en ESO, PAP, oposicions, informàtica, Certificat ACTIC (competències TIC), Certificat C2 de català… Consulteu-nos!
ca