Anglès

Actualment hem esdevingut un dels principals centres de referència en estudis d’anglès a Canovelles. L’estructurem seguint els nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües. L’horari dels cursos és de dilluns a divendres de 16 h a 19 h, tot i que també tenim grups d’adults fora d’aquest horari.

Els nivells de marc europeu són:

  • Nivell A1 (nivell inicial): pot comunicar-se a nivell elemental per satisfer les seves necessitats amb fórmules fixes; pot mantenir una conversa senzilla sobre temes personals si l’interlocutor l’ajuda.
  • Nivell A2 (nivell bàsic): pot entendre i expressar idees sobre els temes més propers i comunicar-se en un viatge per satisfer les seves necessitats.
  • Nivell B1 (nivell llindar): pot desenvolupar-se amb èxit en la majoria de situacions quotidianes i descriure experiències i desitjos, així com expressar la seva opinió sobre qüestions properes.
  • Nivell B2 (nivell avançat): pot entendre la majoria de textos i mantenir converses amb fluïdesa sense esforços per part de l’interlocutor.
  • Nivell C1 (nivell funcional): pot tenir èxit en gairebé tots els intercanvis comunicatius, entén el doble sentit i el rerefons cultural de l’idioma, pot treballar en la llengua estrangera.
  • Nivell C2 (nivell de domini): la seva correcció és semblant a la d’un nadiu mitjà.

Estem preparant als nostres alumnes de Batxillerat per tal que, un cop arribat al nivell B2, estiguin capacitats per afrontar l’examen First Certificate in English, de Cambridge English Language Assessment.

ca